DURAFFOURD,  Lyckokänslans Målare

   Att måla är för Duraffourd att ge uttryck för en till förfining utvecklad förmåga att uppleva och njuta. Hans konst är alltigenom poetisk. Med en ömhet som inte kan lämna betraktaren oberörd återger han i sina lyriska ögonblicksbilder verkligheten i ett besjälat Ijus. De landskap, stilleben och blommor som Galleri Guillet nu visar är helt utsökta och har en sällsynt friskhet i färgskalan. Duraffourd, som f. d. varit elev vid Beaux-Arts, utövar sitt yrke kärleksfullt, ödmjukt och allvarsamt. Efter sina tidigare utställningar har han nu ytterligare framhävt den vikt han främst Iägger vid klara färger, sin omsorg om det harmoniska helhetsintrycket, penselföringens känsliga vibrato och dukarnas harmoniska eurytmie. Duraffourd är en målare man kan placera bland de främsta av dagens konstnärer - på gränsen mellan impressionism och poetisk verklighetsskildring. Och det är inget klent beröm. Med sin känsla för ljus, luft och rymd - för den behagfulla skönhet "som är ännu mera skön än skönheten i sig", som La Fontaine skulle ha uttryckt det - har Duraffourd uppenbarligen fängslats av det översinnliga. Att göra poesi av en rymd av Ijus, det föreföll mig vara det stora krav han ställer på sig själv. Han förlorar aldrig sin mottaglighet för instinkt och smekande dröm, när en verklighetsupplevelse låter honom ana närvaron av en högre verklighet i det han ser. Han bortser inte från att den dolda harmonin är fullständigare än den uppenbara. I sina bemödanden att närma sig och gripa fatt i den sanna verkligheten bakom tingen går Duraffourd med slagrutan, outtröttligt sökande själva källådern. Och med sitt säkra handlag och sin aldrig svikande iakttagelseförmåga är han också kapabel att utforska Skapelsens under. Hans tavlor rymmer en Ijus lycka. Det är därför att Duraffourd med sin lika gedigna som intagande begåvning ger sina uttrycksfulla och besjälade verklighetsbilder ett högre innehåll som jag placerar honom bland de förnämsta målarna i sin art.

André Weber, Galerie des Arts, mars 1980 ***

tillbaka
till pressen
inehåll
^tillbaka upp^
om konst